top of page

Proč použít železobetonový monolitický strop

Aktualizováno: 13. 9. 2023

Tak jako každý stavební prvek má své neodmyslitelné opodstatnění v celkové koncepci domu pro své výhody, a to převážně konstrukční. Koukneme se na monolitické stropy trochu podrobněji.



Monolitický strop

Co je železobetonový monolitický strop. Typy monolitických stropů a jejich provedení. Jak je to s jeho náročností a proveditelností. Proč zvolit monolitický strop, jeho výhody a nevýhody. Co cena monolitického stropu? Dá se zvládnout svépomocí?



Železobetonový monolitický strop

je vodorovný konstrukční prvek dělící dům či jiný objekt na jednotlivá podlaží. Svou konstrukční vlastností plní funkci jak statickou, kdy zajišťuje přenos zatížení do nosných svislých konstrukcí, tak i protipožární, akustickou a tepelně-izolační. Je navržen na požadované zatížení a jeho skladba a parametry jsou kalkulovány statikem.



Typy železobetonových stropů


- Monolitické konstrukce

vytvoření kompaktního stropu dochází přímo na místě stavby. Tvarová nezávislost na dalších stavebních prvcích je pravděpodobně jejich největší výhodou. Jsou časově a technologicky náročnější.

- Prefabrikované stropy

stropní dílce jsou vyrobeny mimo stavbu. V místě realizace stavby se pak desky skládají a jejich armatury se spojují svařováním. Předností je jejich rychlá instalace a proveditelnost i v období, kdy je jinak lití betonu obtížné nebo nemožné. Nevýhodou je náročnost nutnost použití těžké techniky, tedy na dopravu dílců na stavbu a pak jejich manipulaci a umístění.

- Kombinace monolitických a prefabrikovaných stropů



Provedení monolitických stropů

Dalším rozdělením monolitických stropů je na základě jejich konstrukčního provedení. Rozlišujeme je na deskové, trámové a žebrové, sklobetonové, hřibové, se skrytými průvlaky.

Každý z nich má jedinečné vlastnosti a výhody, jako vysokou únosnost pro velké rozpětí a zatížení. Nebo relativně nízkou hmotnost a konstrukční jednoduchost pro nenáročné prostory a jednoduché tvary stropu. Popřípadě konstrukce umožňující světelnou prostupnost.



Bednění monolitického stropu

Proveditelnost a náročnost stropů

monolitické stropy se konstrukčně provádí litím betonu v místě stavby do připraveného systémového bednění se zhotovenou konstrukcí z ocelové výztuže. Nezbytná je přesnost uložení, utěsnění a podpěra bednění. Podpěry se dimenzují na konkrétní rozměry stropu, tak aby nedocházelo k jeho propadu váhou litého betonu. Příprava bednění a správné provedení výztuže navržené statikem je základním předpokladem k dosažení kompaktní nosné konstrukce. Další podmínkou je samotný proces lití betonu a jeho zhutnění, spolu s dodržením dalších technologických procesů vyplývající z konkrétní navržené konstrukce stropu. Důležitý je i proces zrání betonu, kdy je nutné udržet v betonu dostatek vlhkosti v teplých dnech (podobně jako u základové desky) a doba po kterou je nutné ponechat bednění (cca týden) a podpěry (cca měsíc). Po pár dnech je možné realizovat stavbu obvodových zdí druhého patra.



Proč monolitický strop, jeho výhody a nevýhody

Stále více stavitelů se přiklání pro monolitické stropy pro jejich jednoznačné výhody vyplývající z vlastností železobetonové konstrukce, tedy její odolností, životností, statické stálosti, rozměrové přizpůsobivosti tvaru stavby, lze navrhnout na různá rozpětí (oproti jiným stropním konstrukcím), možnost vytvoření téměř jakýkoliv prostupů, není nutné řešit věnce obvodových konstrukcí. Dále pak vynikající protipožární, akustické, a i tepelněizolační vlastnosti a relativní rychlost provedení se správnou partou specializující se na lité stropní konstrukce.

Nevýhodou může být vyšší cena (záleží na kalkulaci, zda zohlední i absenci věnců obvodového zdiva oproti jiným stropním systémům). Nutnost systémového bednění na relativně dlouhou dobu, které je nákladné. A v neposlední řadě technologická náročnost přípravy a samotné realizace stropu.



Cena monolitického stropu

Na tuto otázku opravdu nebudou fungovat odhady na základě m2 plochy a podobné zjednodušené kalkulace. Každá stropní konstrukce je unikátní a vychází z projektové dokumentace připravené statikem. To bude definovat provedení stropu, materiálové složení konstrukce a v neposlední řadě technologickou a časovou náročnost. Svěřte cenovou kalkulaci profesionálům a na základě vypracované projektové dokumentaci obdržíte přesnou cenovou kalkulaci.



Lití monolitického stropu

Monolitické stropy svépomocí

I na tuto otázku si musíte odpovědět jenom Vy sami. Záleží na vás, jaké máte zkušenosti, dovednosti, časové možnosti a hlavně, partu lidí kolem sebe. Počítejte, že na realizaci budete potřebovat minimálně 4 lidi, nepočítáme obsluhu mixu a čerpadla při samotném lití betonu.

No, a nebo se obraťte na nás!




Váš tým STAV4You.




Prohlédněte si realizaci lití monolitického stropu na Praze západ, Středočeský kraj.




Související příspěvky

Комментарии


bottom of page