top of page

Stavebně technický dozor a projektová činnost

Stavební dozor

Pustili jste se do stavby domu svépomocí? Chcete pohlídat kvalitu prací, správný technologický postup? Materiál za adekvátní ceny? Děláte dobré rozhodnutí. 

Absence nebo podcenění stavebního dozoru se může investorovi velice prodražit, hlavně pokud bude mít smůlu na nekvalifikované dodavatele jednotlivých stavebních prací. Při realizaci stavby svépomocí, bude technický dozor navíc nápomocen s doporučením, jak provést jednotlivé stavební úkony dle doporučených a prověřených technologických postupů.
Investice do stavebně technologického dozoru se Vám několikanásobně vrátí za ušetřené vícenáklady v případě odstranění závad a nedostatků způsobených neodbornou či jinak nedokonale provedenou prací. Velký problémem jsou, špatně provedené technologické postupy, které se projeví až z odstupem času, většinou i po skončení záruky na stavební dílo. Peníze a čas a nervy spojené s nápravou daleko přesahují počáteční investice do stavbního dozoru.

Svěřte jeden z nejdůležitějších bodů při individuální výstavbě do rukou profesionálů. 

Objednejte si konzultaci. Probereme jaký časový objem nezávislého stavebního dozoru, jež bude třeba pro Váš projekt a stanovíme jeho cenu 

Po myšlence přichází čas na její promítnutí do projektové dokumentace.

Projekt je prvním krokem k Vašemu vysněnému domu, než nastane čas pro samotnou realizaci výstavby.
 

Pojďte se s námi poradit, jak na to.

Projektová činnost
bottom of page